Кросворди

1

По горизонталі:
1. Наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації.
3. Вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.
6. Фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані.
9. Сукупність взаємопов'язаних заходів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі інформаційних технологій.
12. Особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
17. Процес встановлення зв'язків та обміну інформацією.

По вертикалі:
2. Одна з вимог до персональних даних, що обробляються.
4. Складова процесу обробки персональних даних.
5. Складова згоди суб'єкта на обробку персональних даних.
7. Іменована сукупність упорядкованих персональних даних.
8. Будь-які дії володільця щодо обробки чи захисту персональних даних.
10. Комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації.
11. Визначає мету та процедуру обробки персональних даних.
13. Структурований масив персональних даних.
14. Передача відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
15. Фізична особа, персональні дані якої обробляються.
16. Особа, яка визначає мету обробки персональних даних.

2

По горизонталі:
1. Інформація, відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для характеристики когось, чогось або для прийняття певних висновків, рішень.
5. Розповсюдження, обнародування інформації, її реалізація у встановленому законом порядку.
6. Те головне, на чому базується певна юридично значуща діяльність.
7. Для того, щоб ознайомитися з персональними даними, що захищаються, необхідно отримати…
8. Система загальнообов'язкових правил поведінки, сформульованих державою, що забезпечуються всіма доступними їй примусовими заходами.
12. Дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.
14. Властивість інформації, що забороняє передавати таку інформацію третім особам без згоди її власника.
15. Операція, спрямована на остаточне припинення обробки персональних даних.
16. Хто має право розпоряджатися персональними даними від імені володільця?
18. Надання чомусь потрібного вигляду, доведення до певного стану.

По вертикалі:
2. При відмові у наданні доступу до персональних даних, особі надходить…
3. Хто із суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, визначає мету їх обробки?
4. У правовідносинах персональні дані виступають як…
9. Певні правила, без яких неможлива обробка персональних даних.
10. Учасник відносин у сфері персональних даних, який має певні права та здатний виконувати юридичні обов'язки.
11. Будь-які дії володільця щодо обробки персональних даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин.
13. Дії відповідних суб’єктів щодо здійснення нагляду за додержанням законодавства у сфері персональних даних.
17. Акт законодавчого органу влади, що має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.

by M. Voloshyn

3

По горизонталі:
1. Дії щодо передачі відомостей про фізичну особу.
3. Один з елементів обробки персональних даних.
6. Будь-яка дія або сукупність дій з персональними даними.
7. Фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані.
8. Це має бути сформульовано в законах або інших правових актах, які регулюють діяльність володільця персональних даних.
12. Іменована сукупність упорядкованих персональних даних.
13. Якщо третя особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо захисту персональних даних або неспроможна його забезпечити, то __________ їй не надається?
14. Доповніть логічний ряд: суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є: суб'єкт персональних даних; володілець персональних даних; розпорядник персональних даних; третя особа і …
15. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
16. Будь-яку державна або приватна організація, яка надає користувачам комунікативні послуги.

По вертикалі:
2. Один із напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих засобів, таких як: зберігання даних, виконання логічних та (або) арифметичних операцій із цими даними, їхню зміну, знищення, вибірку або поширення.
4. Будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями.
5. Фізична або юридична особа, державний орган, установа чи будь-який інший орган, що уповноважений вирішувати, яким повинно бути призначення файлу даних для автоматизованої обробки.
9. Вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.
10. Фізична чи юридична особа, якій надано право обробляти персональні дані від імені володільця.
11. Як здійснюється доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе?

by V. Ostachynska

4

По горизонталі:
2. Регулятивний рушій прогресу суспільства.
7. Вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати індивіда.
8. Різновид нормативно-правового акту
9. Фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
10. Його елементом є обмеження доступу до використання всієї обчислювальної системи чи її частини.
11. Скринька чи шафа для зберігання карток.
12. Принцип, що визначає якими мають бути склад та зміст персональних даних.
14. Персональні дані поділяються на загальні і …

По вертикалі:
1. Сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів тощо.
2. Стан упорядкованості суспільних відносин, заснований на праві.
3. Збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація.
4. Найчастіше розуміють, як повідомлення.
5. Людина, як окрема особистість.
6. Можливість ознайомлення із певними відомостями, документами.
13. Фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані.

by D. Lacusta

5

По горизонталі:
2. Категорія персональних даних, до якої належать політичні переконання.
4. Орган, до компетенції якого входить здійснення контролю у сфері захисту персональних даних.
5. Має право розпоряджатися персональними даними від імені володільця.
7. Спільна діяльність з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними.
10. Використання передбачених законом можливостей (інструментів) для поновлення свого порушеного, визнання невизнаного, чи присудження оспорюваного права.
12. Перевірка, облік та спостереження за дотриманням законодавства у сфері персональних даних.
14. В Україні право особи зберігати, збирати, використовувати та поширювати інформацію на свій вибір визначає …

По вертикалі:
1. Одна з підстав обробки персональних даних.
3. Операція щодо знищення персональних даних.
6. Негативна відповідь про ненадання доступу до персональних даних.
8. Юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей, які належали йому до факту правопорушення.
9. Структурний елемент правовідносин.
10. Нормативно-правовий акт, що регулює найважливіші суспільні відносини.
11. Здійснення певних дій щодо персональних даних.
13. Сукупність персональних даних в електронній формі або у формі картотек.
15. Різновид міжнародних документів, що визначає основи захисту осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

by I. Dehtiarova

« на початок сторінки »

© О.О. Тихомиров та ін. | Право, суспільство, держава, безпека: інформаційний вимір | tihoma-law.at.ua