НП база

Основні міжнародні акти:

int.png

Загальна декларація прав людини
Генеральна Асамблея ООН, 10.01.1948

int.png

Про захист прав людини та основних свобод
Конвенція Ради Європи, 04.09.1950

int.png

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних
Конвенція № 108 Ради Європи, 08.11.2001

int.png

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних
Додатковий протокол до Конвенції № 108 Ради Європи, 08.11.2001

int.png

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних
Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради, 24.10.1995

Закони України

int.png

Конституція України

int.png

Кодекс України про адміністративні правопорушення

int.png

Кримінальний кодекс України

int.png

Про доступ до публічної інформації

int.png

Про запобігання корупції

int.png

Про захист персональних даних

int.png

Цивільний кодекс України

Підзаконні нормативно-правові акти України

int.png

Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014

int.png

Роз’яснення до Типового порядку обробки персональних даних
Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014

int.png

Роз'яснення до Порядку здійснення Уповноваженим контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних
Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014

int.png

Роз'яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого щодо визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних
Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014

int.png

Щодо захисту персональних даних
Лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 2/9-227067.14-1/НД-129 від 03.03.2014

 

© О.О. Тихомиров та ін. | Право, суспільство, держава, безпека: інформаційний вимір | tihoma-law.at.ua